" سهم یاب ارائه دهنده روشی نوین در تحلیل، جهت پیش بینی بازار سرمایه "

خرید قند لرستان : (قلرست - میان مدت - 7397)

قیمت در زمان اعلام : 4780 (تومان)
تاریخ اعلام : 92/10/01
پتانسیل صعود صنعت :
----
نوع سیگنال : میان مدت درجه : B قیمت فروش قطعی :
6756-7397
مقاومت مهم در صعود : 5149 هدف اول : 5808 هدف دوم : 6344

قند و شکر - قند لرستان

خرید قند لرستان : (قلرست - میان مدت - 6210)

قیمت در زمان اعلام : 4200 (تومان)
تاریخ اعلام : 92/04/30 زمان اعلام : 13:00
نوع سیگنال : میان مدت درجه اعتبار : B قیمت فروش قطعی :
6210 - 6473
مقاومت مهم در صعود : 4641 هدف اول : 5089 هدف دوم : 5612

قند و شکر - قند لرستان

خرید قند لرستان (قلرست - میان مدت - 5737)

قیمت در زمان اعلام : 3630 (تومان)
تاریخ اعلام : 92/03/05 زمان اعلام : 13:00
نوع سیگنال : میان مدت درجه اعتبار : B قیمت فروش قطعی :
5737 - 6017
مقاومت مهم در صعود : 4174 هدف اول : 4639 هدف دوم : 5160

قند و شکر - قند لرستان

  • خرید به موقع
  • قیمت بهینه
  • سبد سهام
  • تحلیل نوین
  • افزایش سود

گروه سهم یاب از نظرات و پیشنهادات فعالان بازار سرمایه در خصوص ارتقاء خدمات خود استقبال می نماید