" سهم یاب ارائه دهنده روشی نوین در تحلیل، جهت پیش بینی بازار سرمایه "

خرید بانک انصار : (وانصار - میان مدت - 610)

قیمت در زمان اعلام : 312 (تومان)
تاریخ اعلام : 92/11/13
پتانسیل صعود صنعت :
----
نوع سیگنال : میان مدت درجه : B قیمت فروش قطعی :
610 - 608
مقاومت مهم در صعود : 368 هدف اول : 434 هدف دوم : 508

بانک و نهادهای مالی - بانک انصار

خرید بانک انصار : (وانصار - میان مدت - 370)

قیمت در زمان اعلام : 230 (تومان)
تاریخ اعلام : 92/07/28
پتانسیل صعود صنعت :
----
نوع سیگنال : میان مدت درجه : B قیمت فروش قطعی :
370
مقاومت مهم در صعود : 265
هدف اول : 298 هدف دوم : 340

بانک و نهادهای مالی - بانک انصار

خرید بانک انصار (وانصار)

قیمت در زمان اعلام : 230 (تومان)
تاریخ اعلام : 92/02/29 زمان اعلام : 13:00
نوع سیگنال : میان مدت درجه اعتبار : A قیمت فروش قطعی :
365
مقاومت مهم در صعود : 259 هدف اول : 280 هدف دوم : 319

بانک و نهادهای مالی - بانک انصار

  • خرید به موقع
  • قیمت بهینه
  • سبد سهام
  • تحلیل نوین
  • افزایش سود

گروه سهم یاب از نظرات و پیشنهادات فعالان بازار سرمایه در خصوص ارتقاء خدمات خود استقبال می نماید